Daily Archives: 25.09.2012

Những nhạc sĩ gốc Huế

1 – NHẠC SĨ NGUYỄN VĂN THƯƠNG Người nhạc sĩ tiền phong của nền tân nhạc VN ở cố đô Huế là nhạc sĩ Nguyễn Văn Thương. Ông sinh ngày 22 – 05 – 1919 và mất ngày 06 – … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Góp nhặt đó đây | 2 bình luận