Daily Archives: 24.09.2012

Rome: Piazza Di Spagna

PIAZZA DI SPAGNA Trong 4 thế kỷ, cái quảng trường dài có hình dáng không đều này là trung tâm của Rome hiện đại, đối lại với Rome cổ đại. Tại quảng trường này có scalinata della Trinita dei Monti, … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Du lịch đó đây, Tập ảnh kỷ niệm | Bình luận về bài viết này