Daily Archives: 17.09.2012

Tập ảnh họp mặt y khoa Huế khóa 13 tại Vũng Tàu, 07/2012

Mới đó mà đã 3 năm trôi qua từ ngày họp mặt 30 năm ra trường (1979-2009)… Dòng đời tiếp tục trôi, bạn bè củ một vài đứa đã giã từ “cỏi tạm”. Bây giờ về đây với gió biển … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Tập ảnh kỷ niệm | Bình luận về bài viết này