Daily Archives: 14.09.2012

Cấp cứu ngộ độc số 22 – BS Nguyễn Văn Thịnh

NGỘ ĐỘC (INTOXICATIONS) JEAN-LOUIS VINCENT Chef du Service de Soins Intensifs Hôpital Erasme, Bruxelles PHẦN I Điều trị ngộ độc cấp tính gồm 4 giai đoạn : – hổi sinh và ổn định bệnh nhân. – có được một chẩn … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Cấp cứu ngộ độc, Chuyên đề Y Khoa | Bình luận về bài viết này