Daily Archives: 13.09.2012

Ngược dòng sông Hương – Trương văn Thanh & Trần Ngọc Bảo

Để hoàn chỉnh bộ ảnh về sông Hương, lão Trương Kongkong thuê đò đi ngược dòng từ bến thuyền du lịch, đằng sau khách sạn số 5 Lê Lợi, đi đến tận ngã ba Bằng Lẵng.

Đăng tải tại Du lịch đó đây, Viết về Huế | Bình luận về bài viết này