Daily Archives: 10.09.2012

Cấp cứu chấn thương số 27 – BS Nguyễn Văn Thịnh

NGỪNG TIM-HÔ HẤP DO CHẤN THƯƠNG (ARRÊT CARDIO-RESPIRATOIRE TRAUMATIQUE) Một ngừng tim do một thương tổn chấn thương có một tý lệ tử vong rất cao, với một tỷ lệ sống còn toàn bộ khoảng 5,6% (0-17%). Ở những người … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Cấp cứu chấn thương, Chuyên đề Y Khoa | Bình luận về bài viết này