Daily Archives: 07.09.2012

Thời sự y học số 279 – BS Nguyễn Văn Thịnh

1/ LOUIS PASTEUR : NGƯỜI CHẾ NGỰ CÁC VI TRÙNG. Là nhà quan sát và nhà thí nghiệm ngoại hạng, nhà sinh học, hóa học và vật lý này, mặc dầu không phải là thầy thuốc, đã mang lại cho … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Chuyên đề Y Khoa, Thời sự y học | 1 bình luận