Daily Archives: 02.09.2012

Tháng Bảy bây giờ… – Họa lại bài thơ Tháng Tám năm xưa (qua tâm sự của một người…)

Tháng tám năm xưa chôn kín trong lòng Trời nắng hạ đốt thiêu dĩ vãng Bỗng mưa về làm ướt má em Chuyện ngày xưa như chẵng bao giờ nữa Khói thuốc nào vương vấn đôi mắt cay Cũng chỉ … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Thơ | Bình luận về bài viết này