Daily Archives: 28.08.2012

Liệu pháp sinh học trong điều trị Viêm Khớp Dạng Thấp (Rhumatoid polyarthritis) – BS Nguyễn Văn Thông

Liệu pháp mới nhất và có hiệu quả nhất đối với viêm khớp dạng thấp là liệu pháp sinh học. Liệu pháp sinh học là phương pháp điều trị bằng cách sử dụng các protêin biến đổi gen được chiết … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Chuyên đề Y Khoa | Bình luận về bài viết này