Daily Archives: 26.08.2012

Cấp cứu nội tiết và chuyễn hóa số 12 – BS Nguyễn Văn Thịnh

GIẢM NATRI-HUYẾT VÀ TĂNG NATRI-HUYẾT (HYPONATREMIA VA HYPERNATREMIA) 1/ TẠI SAO NỘI HẰNG ĐỊNH SODIUM QUAN TRỌNG ĐỐI VỚI KIỂM SOÁT THỂ TÍCH ? Sodium và anion tương ứng của nó chiếm hầu như tất cả các chất hòa tan … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Cấp cứu nội tiết và chuyễn hóa, Chuyên đề Y Khoa | 1 bình luận