Daily Archives: 25.08.2012

Hồi sức Tim – Phổi cao cấp – BS Nguyễn Văn Thịnh

CHƯƠNG 9 CHO THUỐC TRONG KHI HỒI SINH (ADMINISTRATION DES MEDICAMENTS DURANT LA REANIMATION)                                     Những mục tiêu chính      Gồm có :           – Những lý do biện minh vì sao phải có một đường tĩnh mạch trong khi hồi … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Chuyên đề Y Khoa, Hồi sức Tim-Phổi cao cấp | Bình luận về bài viết này