Daily Archives: 24.08.2012

Thời sự y học số 278 – BS Nguyễn Văn Thịnh

1/ CÁC BỆNH DI TRUYỀN : NGUY CƠ GIA TĂNG VỚI TUỔI CỦA NGƯỜI CHA Cha già con muộn làm dễ sự xuất hiện những bệnh nặng, như bệnh tự kỷ. PROCREATION. Trong nhiều thập niên, các phụ nữ đã … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Chuyên đề Y Khoa, Thời sự y học | 3 bình luận