Daily Archives: 20.08.2012

Cấp cứu tim mạch số 29 – BS Nguyễn Văn Thịnh

RUNG NHĨ ( ATRIAL FIBRILLATION ) 1/ MỨC ĐỘ THƯỜNG XẢY RA CỦA RUNG NHĨ ? – Rung nhĩ là loạn nhịp thường gặp nhất trong thực tiễn lâm sàng, đảm nhận 1/3 những trường hợp nhập viện vì bệnh … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Cấp cứu tim mạch, Chuyên đề Y Khoa | 6 bình luận