Daily Archives: 19.08.2012

Thời sự y học số 277 – BS Nguyễn Văn Thịnh

1/ ĐIỂM G SAU CÙNG ĐƯỢC XÁC ĐỊNH VỊ TRÍ. SEXUALITE. Một giải phẫu tử thi phát hiện những bí mật của cơ quan mang lại khoái lạc này.                                                 Những điểm chủ yếu            – Điểm G có phải … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Chuyên đề Y Khoa, Thời sự y học | Bình luận về bài viết này