Daily Archives: 18.08.2012

Cấp cứu tim mạch số 28 – BS Nguyễn Văn Thịnh

SUY TIM ( HEART FAILURE ) 1/ SUY TIM LÀ GÌ, VÀ MỨC ĐỘ THƯỜNG XẢY RA ? – Suy tim sung huyết (Congestive Heart Failure), bây giờ được gọi là Suy Tim (Heart Failure), là một hội chứng lâm … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Cấp cứu tim mạch, Chuyên đề Y Khoa | 3 bình luận