Daily Archives: 15.08.2012

Cấp cứu hô hấp số 12 – BS Nguyễn Văn Thịnh

HEN PHẾ QUẢN THỂ NẶNG ( ASTHMA IN ICU ) 1/ HÃY BÀN VỀ NHỮNG YẾU TỐ QUAN TRỌNG TRONG BỆNH SỬ CỦA NHỮNG BỆNH NHÂN VỚI HEN PHẾ QUAN CẤP TÍNH THỂ NẶNG ? Trước hết hãy loại bỏ … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Cấp cứu hô hấp, Chuyên đề Y Khoa | 1 bình luận