Daily Archives: 06.08.2012

Đồng môn – Mai Băng Thanh

Chần chừ mãi cuối cùng Phong và phu nhân quyết định sắp xếp mọi công việc để vào Saigon một chuyến . Mục đích của chuyến đi thì rất nhiều , nhưng trong đó chuyện đến thăm tôi và Trần … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Đôi dòng cảm nghĩ | Bình luận về bài viết này