Daily Archives: 05.08.2012

Thời sự y học số 276 – BS Nguyễn Văn Thịnh

ĐIỂM BÁO SCIENCES ET AVENIR 1/ BỤNG : NÃO BỘ THỨ HAI CỦA CHÚNG TA              Ta thật sự biết gì về cái bụng của chúng ta ? Chẳng biết gì, hay gần như chẳng biết gì, nếu không đôi … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Chuyên đề Y Khoa, Thời sự y học | Bình luận về bài viết này