Daily Archives: 04.08.2012

Biến “Phản ứng phụ” thành… “Thần dược”

Phản ứng phụ cũng giống như một sự trêu ngươi: thực vậy, nhiều công trình nghiên cứu đã “biến chế” các phản ứng phụ thành những phương thuốc thần kỳ. Nhưng đó mới chỉ là những trường hợp ngẫu nhiên … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Khoa học ngày nay | Bình luận về bài viết này