Daily Archives: 11.07.2012

Thời sự y học số 274 – BS Nguyễn Văn Thịnh

ĐIỂM BÁO SCIENCE ET VIE 1/ VIÊM RUỘT THỪA : PHẪU THUẬT SẼ KHÔNG CÒN ĐƯỢC THỰC HIỆN MỘT CÁCH HỆ THỐNG NỮA

Đăng tải tại Chuyên đề Y Khoa, Thời sự y học | Bình luận về bài viết này