Daily Archives: 09.07.2012

Bảy kỳ quan của thế giới Phật Giáo (phần cuối)

Trong khi Phật Giáo Campuchia đang bừng sáng từ đêm trường của chế độ Khmer Đỏ , thì Phật Giáo ở Hong Kong và Trung Quốc cũng đang khẳng định chính mình, một truyền thống cổ đang phục hồi trong … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Góp nhặt đó đây | Bình luận về bài viết này