Daily Archives: 28.06.2012

Gầy ốm cũng do gen

GẦY ỐM LIÊN QUAN ĐẾN THỪA GEN Một công trình nghiên cứu do TS Bruno Estour, giám đốc Viện Nội tiết – đái đường Saint-Etienne, Pháp, cho thấy những người bị bất thường đặc biệt trên đoạn nhiễm sắc thể … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Khoa học ngày nay | Bình luận về bài viết này