Daily Archives: 27.06.2012

Kỳ tích của y học: Sống bằng trái tim nhân tạo !

Tim nhân tạo, đúng như tên gọi! Lần đầu tiên con người đã đạt được khả năng chế tạo một trái tim nhân tạo mà một khi gắn vào cơ thể thì có thể thay thế hoàn toàn chức năng … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Khoa học ngày nay | Bình luận về bài viết này