Daily Archives: 09.06.2012

Đỉnh cao của phẫu thuật: PHẪU THUẬT GEN

Đưa các chất cực nhỏ vào trọng bộ mã gen của người để các chất này đóng vai trò của những phẫu thuật gia phân tử xử lý các gen bị đột biến : đó là niềm hy vọng vào … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Khoa học ngày nay | Bình luận về bài viết này