Daily Archives: 07.06.2012

Thái Phiên, l’art du nu

Đăng tải tại Góp nhặt đó đây | Bình luận về bài viết này