Daily Archives: 06.06.2012

Bảo lụt ở Huế

Nói về bảo lụt, những người sinh sống ở miền Trung nhất là ở Huế thì cũng không lạ gì, vì hàng năm không nhiều thì ít, không nặng thì nhẹ không năm nào mà không có ít nhất một … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Viết về Huế | 1 bình luận