Daily Archives: 02.06.2012

Cấp cứu chấn thương số 25 – BS Nguyễn Văn Thịnh

THƯƠNG TỔN NÃO DO CHẤN THƯƠNG (TRAUMATIC BRAIN INJURY) 1/ THƯƠNG TỔN NÃO DO CHẤN THƯƠNG (TRAUMATIC BRAIN INJURY) CÓ ĐẶT VẤN ĐỀ SĂN SÓC Y TẾ NGHIÊM TRỌNG Ở HOA KỲ ? Ở Hoa Kỳ, chấn thương là nguyên … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Cấp cứu chấn thương, Chuyên đề Y Khoa | 1 bình luận