Daily Archives: 31.05.2012

Tập ảnh Vũng Tàu (Cap Saint Jacques)

Vũng Tàu là thành phố thuộc tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, ở vùng Đông Nam Việt Nam, là trung tâm kinh tế, tài chính, văn hóa và giáo dục của tỉnh Bà Rịa, một địa điểm du lịch nổi … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Ảnh Việt Nam, Du lịch đó đây, Tập ảnh kỷ niệm | Bình luận về bài viết này