Daily Archives: 29.05.2012

Cấp cứu chấn thương số 2 – BS Nguyễn Văn Thịnh

CHẤN THƯƠNG ĐẦU (HEAD TRAUMA) 1/ QUY MÔ CHẤN THƯƠNG ĐẦU Ở HOA KỲ ? Có hơn 1,5 triệu trường hợp đến phòng cấp cứu và khoảng 70.000 tử vong do chấn thương đầu xảy ra mỗi năm ở Hoa … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Cấp cứu chấn thương, Chuyên đề Y Khoa | Bình luận về bài viết này