Daily Archives: 28.05.2012

Las Vegas (3) – Paris trong lòng Las Vegas

PARIS CASINO Được dự kiến khánh thành năm 1998. Ta đã có Egypte pharaonique (Luxor), Rome impériale (Caesars Palace), New York, Monte Carlo, một hòn đảo nhiệt đới, chỉ còn thiếu Thành phố Ánh sáng (Ville-Lumière) để biến Las Vegas … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Du lịch đó đây | Bình luận về bài viết này