Daily Archives: 26.05.2012

Trận đấu 10 hiệp giữa Thịt và Rau xanh

Năm 2009, 50% người Pháp nghĩ rằng thịt đỏ là rất cần thiết trong khẩu phần ăn của họ hàng ngày. Nhưng một năm sau đó, tức năm 2010 con số này giảm xuống dưới 40%. Như vậy, phải chăng … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Khoa học ngày nay | Bình luận về bài viết này