Daily Archives: 24.05.2012

Tập ảnh Y Khoa Huế khóa 9 ngày cuối 01.05.12 tại Cửa Đại

Định là không viết thêm nữa nhưng ngứa tay nên ráng thêm 1 đoạn nữa. Sáng sớm 01.05 cả nhóm dậy rất sớm ra biển tâp thể dục và thư giãn. San mình táy máy lây máy ảnh chụp mặt … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Ảnh Việt Nam, Tập ảnh kỷ niệm | 1 bình luận