Daily Archives: 22.05.2012

Tập ảnh Y Khoa Huế khóa 9 vượt… đèo xem bắn pháo bông !

Buổi sáng 7h30 cả nhóm tập trung chụp hình tại sảnh KS Ngọc Hương rồi lên đường đi Đà Nẵng. Trên xe, vì dám chọc giận Thượng sỹ Thường vụ Lê Minh Đạo, San mình bị Thượng sỹ đuổi cổ … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Ảnh Việt Nam, Tập ảnh kỷ niệm | Bình luận về bài viết này