Daily Archives: 15.05.2012

Huế ơi – Trần An Tâm

Huế ơi Huế ơi Huế, tôi lớn lên với Huế Chừ xa rồi, thương Huế lắm Huế ơi Vẫy chào Huế, trời mưa như đổ lệ Buổi phân ly nghe Huế cũng nghẹn lời Quay bước đi Huế thì thầm … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Thơ, Viết về Huế | Bình luận về bài viết này