Daily Archives: 12.05.2012

Cấp cứu dạ dày, ruột số 16 – BS Nguyễn Văn Thịnh

VIÊM TỤY TẠNG CẤP TÍNH VÀ MÃN TÍNH (ACUTE AND CHRONIC PANCREATITIS) 1/ VIÊM TỤY TẠNG LÀ GÌ ? Viêm tụy tạng thường được xếp loại cấp tính hay mãn tính – Những bệnh nhân với viêm tụy tạng cấp … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Cấp cứu dạ dày ruột, Chuyên đề Y Khoa | 2 bình luận