Daily Archives: 11.05.2012

Tiếng hát Sĩ Phú

Sĩ Phú tên thật là Nguyễn Sĩ Phú, sinh ngày 09 tháng 1 năm 1942 tại Bonneng Thakhet, Lào. Ông theo gia đình di cư vào Nam năm 1954, và cư ngụ tại Sài Gòn cho đến năm 1975. Ông … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Nhạc | Bình luận về bài viết này