Daily Archives: 07.05.2012

Cấp cứu dạ dày, ruột số 15 – BS Nguyễn Văn Thịnh

SUY GAN CẤP TÍNH (ACUTE LIVER FAILURE) 1/ SUY GAN CẤP TÍNH LÀ GÌ ? – Suy gan cấp tính (acute liver failure) mô tả thương tổn gan với bệnh não (encephalopathy) và bệnh đông máu (coagulopathy) ở một bệnh … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Cấp cứu dạ dày ruột, Chuyên đề Y Khoa | Bình luận về bài viết này