Daily Archives: 05.05.2012

Cấp cứu nội thần kinh số 15 – BS Nguyễn Văn Thịnh

CO GIẬT (SEIZURES) 1/ SỰ KHÁC NHAU GIỮA CO GIẬT (SEIZURES) VÀ ĐỘNG KINH. – Một cơn co giật (seizure) là một biến đổi kịch phát hành vi hay tri giác (an alteration in behavior or perception) ; đó là … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Cấp cứu nội thần kinh, Chuyên đề Y Khoa | 2 bình luận