Daily Archives: 04.05.2012

Vienne (3)

STADTPARK (PARC DE LA VILLE) Công viên của thành phố Vienne được khánh thành năm 1862. Công viên, phong cách Anh, là một trong espace de loisirs được ưa thích của dân thành phố Vienne, tạo nên cái gạch nối … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Du lịch đó đây | Bình luận về bài viết này