Daily Archives: 23.04.2012

Cấp cứu ngộ độc số 21 – BS Nguyễn Văn Thịnh

HỘI CHỨNG CAI RƯỢU (ALCOHOL WITHDRAWAL) 1/Tỷ LỆ LƯU HÀNH CỦA LẠM DỤNG RƯỢU. Rượu là loại thuốc ma túy thường bị lạm dụng nhất. Rượu được tiêu thụ bởi 2/3 những người trưởng thành Hoa Kỳ và bị lạm … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Cấp cứu ngộ độc, Chuyên đề Y Khoa | 1 bình luận