Daily Archives: 20.04.2012

Thời sự y học số 266 – BS Nguyễn Văn Thịnh

CHUYÊN ĐỀ TAI MŨI HỌNG 1/ NHỮNG NGƯỜI NGHE KÉM : HAY HỘI NHẬP TRỞ LẠI THẾ GIỚI ÂM THANH Nhờ những tiến bộ mới nhất trong lãnh vực vi ngoại khoa (microchirrurgie), ngoại quang tuyến (radiochirurgie), và những kỹ … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Chuyên đề Y Khoa, Thời sự y học | Bình luận về bài viết này