Daily Archives: 17.04.2012

33 bản tình ca Ngô Thụy Miên

Ngô Thụy Miên tên thật là Ngô Quang Bình, sinh ngày 26 tháng 9 năm 1948 tại Hải Phòng. Ông là con thứ nhì trong một gia đình bảy người con. Ngô Thụy Miên lớn lên với sách vở, thơ … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Nhạc | Bình luận về bài viết này