Daily Archives: 16.04.2012

Crète (5)

EGLISE SAINT-MARC (AGIOS MARKOS) Nằm đối diện quảng trường Venizelou, nhà thờ này đã được xây dựng vào năm 1239 bởi những người Venise (đó là nhà thờ Venise đầu tiên của đảo). Ở đây nhiều nhà qúy tộc đến … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Du lịch đó đây | Bình luận về bài viết này