Daily Archives: 15.04.2012

Cấp cứu nội thần kinh số 4 (cập nhật) – BS Nguyễn Văn Thịnh

TAI BIẾN MẠCH MÁU NÃO (TRANSIENT ISCHEMIC  ATTACK AND  CEREBROVASCULAR ACCIDENT) 1/ SỰ KHÁC NHAU GIỮA MỘT CƠN THIẾU MÁU NÃO THOÁNG QUA VÀ MỘT TAI BIẾN MẠCH MÁU NÃO ? Cơn thiếu máu não thoáng qua (TIA : transient … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Cấp cứu nội thần kinh, Chuyên đề Y Khoa | 2 bình luận