Daily Archives: 13.04.2012

Crète (4) Héraklion

FORT VENETIEN DE KOULES Lâu đài nguyên thủy có tên : “ Roca al mare ”. Những người Venise đã nâng cao nó lên trước khi thực hiện sự xây dựng các thành lũy mới của thành phố để bảo … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Du lịch đó đây | Bình luận về bài viết này