Daily Archives: 12.04.2012

Wonderful World of Albert Kahn – Vietnam

Phim và ảnh thực hiện bởi Leon Busy tại Việt Nam đầu thế kỷ 20 trong bộ sưu tập của Albert Kahn

Đăng tải tại Góp nhặt đó đây | Bạn nghĩ gì về bài viết này?