Daily Archives: 07.04.2012

Tình xa – Nhạc Trịnh Công Sơn, Minh Nguyệt hát

Trịnh Công Sơn & Minh Nguyệt 1970

Đăng tải tại Nhạc | Bình luận về bài viết này