Daily Archives: 06.04.2012

Rome: Colisée

Chính trong kiệt tác kiến trúc cổ đại này đã xảy ra những trận đấu mà dân La Mã rất ưa thích. Vào lúc khánh thành năm 80, hoàng đế Titus ra lệnh 100 ngày lễ, trong đó 5000 con … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Du lịch đó đây | Bình luận về bài viết này