Daily Archives: 02.04.2012

“Siêu nơron” : Trí thông minh của con người

Chính nhờ vào sự hiện diện của một “siêu nơron” mà não bộ con người có khả năng phát triển trí thông minh. Một êkíp các nhà khoa học Hungary đã khám phá ra một “siêu nơron” trong bộ não … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Chuyên đề Y Khoa | Bình luận về bài viết này