Daily Archives: 30.03.2012

Vue panoramique de Saigon

Blog Tiếng sông Hương xin giới thiệu đến các bạn những bức ảnh toàn cảnh mà Nguyễn Thế Dương đã thực hiện từ những điểm cao (sân thượng của những cao ốc) ở Saigon.

Đăng tải tại Du lịch đó đây | 2 bình luận